Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

72-2022 73-2022 76-2022 77-2022 79-2022

Προηγούμενη ανάρτηση «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2022 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Eκπαίδευσης», προϋπολογισμού 185.387,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact