Αποφάσεις συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

132-2021 Α.Ο.Ε 141-2021 Α.Ο.Ε

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact