Απόφαση 1/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

1-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της αρίθμ.41/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 216/2019 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact