Απόφαση 115/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

115-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Τοπογραφικά διαγράμματα με θέσεις πωλητών στις λαϊκές αγορές στο Ζευγολατιό και στο Βέλο

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact