Τοπογραφικά διαγράμματα με θέσεις πωλητών στις λαϊκές αγορές στο Ζευγολατιό και στο Βέλο

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΕΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 112/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact