Απόφαση 118/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

118-2020

Προηγούμενη ανάρτηση 71, 72 και 73/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία