Απόφαση 224/2020 Δημάρχου περί έγκρισης άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020΄΄ ΤΗΝ 8η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact