Απόφαση Δημάρχου περί διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00060

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact