19/2020 απόφαση “Περί καθορισμού τμημάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το έτος 2020, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 και καθορισμού των ορων της διακήρυξης”.

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00291