Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

27-2021 Aπόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία