Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 19/2020

19/2020 ΑΔΣ Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, οικ.έτους 2020

19-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 17/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact