Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/2019

17-2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Βέλου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Εργασίες στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Βέλο

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία