Εργασίες στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Βέλο

 

Ξεκίνησαν στην οδό Αγίας Μαρίνας οι εργασίες φρεζαρίσματος του υπάρχοντος οδοστρώματος και άμεσα θα ακολουθήσουν εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε όλο το μήκος της οδού  και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού με την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου αποχέτευσης και την επίστρωση της τελικής επιφάνειάς της με άσφαλτο.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των πολιτών ώστε να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της οδού.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 222/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου :Υποβολή πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»   με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και ΕΕΛ Οικισμών Γ Προτεραιότητας  κατά την οδηγία  91/271/ΕΟΚ».

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact