Απόφαση Κοινότητας Βέλου περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βέλου

ΩΨΘΓΩ9Π-ΓΕΗ Kυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κοινότητα Βέλου

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 21/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact