ΑΠOΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  139/2019: Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη  στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

ΑΠOΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  139/2019: Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη  στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

139-2019

Προηγούμενη ανάρτηση ΄΄ Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact