΄΄ Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας

΄΄ Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ με την εταιρεία ΄΄ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε΄΄ που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών του Δήμου Βέλου Βόχας.
Προβλέπονται να εκτελεστούν τα παρακάτω σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς:

-Χωματουργικές εργασίες
-Γενικές εργασίες οδοστρωσίας
-Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αρχείου του Δήμου στην κοινότητα Ζευγολατιού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact