΄΄ Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ με την εταιρεία ΄΄ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε΄΄ που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών του Δήμου Βέλου Βόχας.
Προβλέπονται να εκτελεστούν τα παρακάτω σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς:

-Χωματουργικές εργασίες
-Γενικές εργασίες οδοστρωσίας
-Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου