1. Απόφαση 9/2022 Σχολικής Επιτροπής περί προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βραχατίου

2. Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βραχατίου

9-2022 Διακήρυξη διαγωνισμού