Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης / Διακήρυξη Διαγωνισμού

1. Απόφαση 9/2022 Σχολικής Επιτροπής περί προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βραχατίου

2. Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βραχατίου

9-2022 Διακήρυξη διαγωνισμού

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact