Διακήρυξη δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δημιουργία πράσινου σημείου

Λεπτομέρειες στο συνημμένο

Διακήρυξη δημοπρασία μίσθωσης.pdf

Previous ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία