Διακήρυξη δημοπρασία μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δημιουργία πράσινου σημείου

Λεπτομέρειες στο συνημμένο

Διακήρυξη δημοπρασία μίσθωσης.pdf

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact