Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου(οικοπέδου) για χώρο στάθμευσης

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου στην κοινότητα Βέλου

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00143

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact