Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Κρηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΚΡΗΝΕΣ-

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείου Κοινότητας Κοκκωνίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία