Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στην κοινότητα Βραχατίου και στις κοινότητες Κοκκωνίου και Νεράντζας για την τοποθέτηση ομπρελών με ξαπλώστρες κ.λ.π.

87-2022 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00099

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact