Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων του Δήμου στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Διακήρυξη Δημοπρασίας

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία