Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία δημοτικού σχολείου της κοινότητας Νεράντζας

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία