Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με ΄΄Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2021΄΄

Διακήρυξη

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2021 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 168.769,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021

ΜΕΛΕΤΗ 4 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 signed

ΠΕΡIΛHΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-1

40-2021

ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact