Διεξαγωγή θρησκευτικών πανηγυριών στο Δήμο Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας με απόλυτο αίσθημα ευθύνης για την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών  και των  επισκεπτών του, αποφάσισε ότι, σχετικά με τη διεξαγωγή θρησκευτικών  πανηγυριών στο Δήμο μας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  1. Δεν θα παραχωρηθούν από το Δήμο Βέλου-Βόχας κοινόχρηστοι χώροι για την ανάπτυξη πάγκων μικροπωλητών.
  2. Πλατείες και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρηθούν μεν σε ιδιώτες ή/και συλλόγους για την διεξαγωγή πανηγυριών, μόνο εφόσον ελεγχθεί ΑΥΣΤΗΡΑ και διασφαλιστεί η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων που ορίζουν τα αρμόδια Υπουργεία για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.
  3. Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω απόφαση, θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Κυβέρνησης για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών πανηγυριών.

 

Το φετινό καλοκαίρι όπως γνωρίζουμε θα είναι διαφορετικό για όλους μας.

Ας το καταστήσουμε ασφαλές με την υπεύθυνη στάση μας.                       

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact