Διόρθωση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΄΄Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων΄΄

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακες Κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ2-2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact