Πίνακες Κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ2-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (Ψ9ΕΔΩ9Π-ΚΙΞ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2020 (6ΖΞΕΩ9Π-ΖΘΛ)

Προηγούμενη ανάρτηση Δήμος Βέλου-Βόχας: Υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση και αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με φωτιστικά LED

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact