ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2019-2020

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΛΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact