Έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση

Καλείσθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί    την  26η   Οκτωβρίου   του έτους 2023 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12.00 έως 13.00,     σύμφωνα με τις διατάξεις παρ 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το έγγραφο με αριθμ.πρωτ.39167/2-6-2022/εγκ.375 «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου» και της υπ ́αριθ.  πρωτ.35496/25-4-2023/εγκ.488 «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των Δήμων,άρθρο11 τουΝ.5043/2023 (Α ́91)»  και τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018 ,για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέλου – Βόχας και της ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βέλου – Βόχας» (κωδ. ΟΠΣ 6000760) του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» για τη Δράση «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ»και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον , καθ’ ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο η άμεση αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (μέχρι 30/10/2023),  προκειμένου να εξεταστεί,  εγκαίρως, το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας).

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι   θα κληθούν από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τηλεφωνικά να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης μέσω του προσωπικού τους κινητού τηλεφώνου .

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact