Έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία