Έναρξη εγγραφών βρεφών & νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έναρξη εγγραφών βρεφών & νηπίων για την σχολική περίοδο 2021 – 2022 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας από Δευτέρα 10-05-2021 έως Δευτέρα 31-05-2021. Τηρώντας όλους τους υφιστάμενους υγειονομικούς κανόνες αποφυγής και διάδοσης του COVID-19, σας γνωρίζουμε την διαδικασία εγγραφών.

Από 10-05-2021 όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά έντυπα εγγραφής με τους εξής τρόπους:

 1. Από την ιστοσελίδα του Δήμου (velovocha.gr / Ν.Π.Δ.Δ./ Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).
 2. Με αποστολή των δικαιολογητικών σε e-mail του γονέα κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος.
 3. Από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζευγολατιού, Βραχατίου & Βέλου κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Με την αποστολή όλων των αρχείων (αίτηση – δικαιολογητικά) σε μορφή pdf μέσω e-mail στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της κατοικίας τους.
 2. Με κατάθεση φυσικού φακέλου και μόνο κατόπιν ραντεβού και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής.

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο δηλούμενο με την αίτηση e-mail.

Η διαδικασία εγγραφών πραγματοποιείται με μοριοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης θα ανακοινωθεί ο αριθμός προσφερόμενων θέσεων ανά σταθμό. Την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-ένστασης. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων στους παιδικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας(velovocha.gr / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).

Πληροφορίες:

 1. Τηλ.: 27410 56288 Βρεφονηπιακός Σταθμός Βραχατίου /

E-mail: paidvrahati@1306.syzefxis.gov.gr

 1. Τηλ.: 27420 32212 Βρεφονηπιακός Σταθμός Βέλου /

E-mail: paidvelo@1306.syzefxis.gov.gr

 1. Τηλ.: 27410 54370 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζευγολατιού /

E-mail: paidzeugolatio@1306.syzefxis.gov.gr

 1. Τηλ.: 27410 50420 Γραφείο Διοίκησης /

E-mail: i.tsakonas@1306.syzefxis.gov.gr

 1. Τηλ.: 27410 50422 Γραφείο Διοίκησης /

E-mail: papageon@1306.syzefxis.gov.gr

 1. Τηλ.: 27410 50422 Γραφείο Διοίκησης /

E-mail: koinonikipolitiki@1306.syzefxis.gov.gr

Ανακοίνωση εγγραφής νηπίων & βρεφών

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 106/2021 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact