Ενημέρωση για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας

Ενημερώνουμε ότι:

1. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέλου Βόχας στεγάζεται εφεξής στον 1ο όροφο του δημοτικού καταστήματος στο Βέλο .

Αριθμοί τηλεφώνων: 2742360311, 2742360324 & 2742360334

Αριθμός φαξ: 2742034000

2.  Το Νομικό Πρόσωπο ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ του Δήμου Βέλου Βόχας στεγάζεται εφεξής στον 1ο   όροφο του κοινοτικού καταστήματος Βραχατίου.

Αριθμοί τηλεφώνων: 2741050420, 2741050421, 2741050422 & 2741050423

Αριθμός φαξ: 2741053880

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact