ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΩΝΙ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Κοκκώνι  θα επαναλειτουργήσει, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των χρηστών της.

Ημέρες Λειτουργίας: Τρίτη και Πέμπτη και ώρες λειτουργίας από 12.00 -13.00