Επανεκκίνηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βέλου Βόχας

Επανεκκίνηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βέλου Βόχας

Σταδιακά και ελεγχόμενα ξεκίνησε η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βέλου Βόχας.
Ήδη από τις 6 Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που έχουν συνταχθεί μεταξύ των Ομοσπονδιών και της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Μετά τις εργασίες καθαρισμού στα Κλειστά Γυμναστήρια Βραχατίου, Βέλου και Στιμάγκας ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες καθαρισμού στα δημοτικά γήπεδα Ζευγολατιού και Βέλου, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ζημιές και φθορές που έχουν προκληθεί, οι οποίες θα αποκατασταθούν σύντομα.


Ειδικότερα για τα δημοτικά γήπεδα Ζευγολατιού και Βέλου θέλουμε να επισημάνουμε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στην διαχείριση και χρήση των υποδομών αυτών ώστε να υπάρχει εικόνα ποιοτική και να διατηρηθεί η καθαριότητα και λειτουργικότητα προς όφελος όλων όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους αθλητικούς συλλόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς να φροντίζουν παράλληλα για την σωστή και υπεύθυνη χρήση αυτών.

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact