΄΄Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας΄΄

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ ποσού 434.939,13 € που αφορά εργασίες σε σημεία που υπέστησαν ζημιές από την απορροή των ομβρίων του έντονου πλημμυρικού φαινομένου της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν ως σκοπό την τοπική διευθέτηση ομβρίων σε κοινότητες του Δήμου.

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact