΄Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Βραχατίου΄΄ προϋπολογισμού 36.656,45 €

΄Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Βραχατίου΄΄ προϋπολογισμού 36.656,45€

Στον προαύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Βραχατίου ΄΄Γ. Τριαντάφυλλος΄΄ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και επιχωμάτωσης της επιφάνειας δημιουργίας θέσεων στάθμευσης καθώς και οι εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού (σωληνώνεις δικτύου, φρεάτια κλπ).
Οι εργασίες που θα ακολουθήσουν είναι:
1) Τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, διάστρωση υλικού οδοστρωσίας 3Α, ασφαλτική προεπάλειψη και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με ασφαλτοτάπητα.
2) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού, τύπου led, σε χαλύβδινους γαλβανισμένους ιστούς ύψους δέκα (10) μέτρων.

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact