Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου

 

Ξεκίνησε το έργο με τίτλο ΄΄Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων΄΄ στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση οδού Ι. Μπούλια και Α. Λαζανά.
Προβλέπονται εργασίες κατασκευής νέων, επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης και ομβρίων.
Μετά το τέλος των εργασιών στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου θα συνεχισθούν οι εργασίες στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact