ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

΄΄Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019΄΄

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019΄΄ ποσού 35.709,76€ που αφορά εργασίες επούλωσης λάκκων και τομών του οδοστρώματος από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στους δρόμους των Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου Βόχας, όπου υπάρχει ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

 

 Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων