Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

΄΄Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019΄΄

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 υπεγράφη η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2019΄΄ ποσού 35.709,76€ που αφορά εργασίες επούλωσης λάκκων και τομών του οδοστρώματος από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης στους δρόμους των Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου Βόχας, όπου υπάρχει ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

 

 Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact