ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποστράγγισης ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Βοχαϊκού (κάτω από τη γέφυρα), στο ύψος της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, από την ανάδοχο εταιρεία.
Η διέλευση των οχημάτων προς το Σουληνάρι και το Χαλκί θα γίνεται από την Κοινότητα Ζευγολατιού.
Ζητάμε την κατανόηση από τους δημότες μας για λίγες ημέρες.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Σιάχος