Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού χωμάτινων και τσιμέντινων αυλάκων με μηχανικά μέσα αλλά και με εργατικό προσωπικό στην Τοπική Κοινότητα Πουλίτσας.