Ευρωπαϊκή μέρα μουσικής στο Βέλο!!!Ομάδες Ενεργοποίησης Συλλογικότητας Βέλου

Προηγούμενη ανάρτηση Πολιτιστικό καλοκαίρι Ζευγολατιού 2019!!!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία