Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών(3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2015

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο για πληροφορίες.

Previous Νικητές Λαχειοφόρου Αγοράς

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία