Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών(3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2015

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο για πληροφορίες.

Προηγούμενη ανάρτηση Νικητές Λαχειοφόρου Αγοράς

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact