3-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 -22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΄΄ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ