ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Untitled-attachment-00013-3

Untitled-attachment-00022-2

Untitled-attachment-00019-4

Untitled-attachment-00016-4

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Είδη κρεοπωλείου )

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact