ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση για την πρώτη ειδική τακτική  συνεδρίαση της

24η  Ιουνίου έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20 : 00

καθώς και τις εισηγήσεις του Ισολογισμού  2013 .

Τη ίδια ημέρα θα  ακολουθήσει και 2η συνεδρίαση ώρα 20,30  με τρέχοντα

θέματα ημερήσιας διάταξης η πρόσκληση και οι εισηγήσεις θα σας αποσταλούν με

το επόμενο email .

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  19-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 14o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact