΄΄Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Ελληνοχωρίου , Δήμου Βέλου Βόχας΄΄
Σε συνέχεια της έγκρισης κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στις κοινότητες Πουλίτσας, Κρηνών, Μπολατίου, Νεράντζας και Ευαγγελιστρίας του Δήμου Βέλου Βόχας, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Ελληνοχωρίου .
Κύρωση κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985.