ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη της είναι:
1.κ. Κούνα Κων/να, δικηγόρος από τον δικηγορικό σύλλογο Κορίνθου με αναπληρωτή τον κ.Αλεξόπουλο Θεόδωρο.
2. κ. Σουφρίλα Δημήτριο από το Επιμελητήριο Κορινθίας τον
με αναπληρωτή του τον κ. Περαχωρίτη Αθανάσιο.
3. κ. Πετροπούλου Κατερίνα από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας την με αναπληρωτή της την κ. Ζαννίκου Παναγιώτα

Έργο της επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact