Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής νέων, επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης και ομβρίων στις κοινότητες Ζευγολατιού, Πουλίτσας και Μπολατίου στα πλαίσια του έργου ΄΄Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων΄΄

Ζευγολατιό

Πουλίτσα

 

Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής νέων, επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης και ομβρίων στις κοινότητες Ζευγολατιού, Πουλίτσας και Μπολατίου στα πλαίσια του έργου ΄΄Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων΄΄

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 13ης συνεδρίασης 18-10-2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact