Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της πλατείας Κοκκωνίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης της πλατείας Κοκκωνίου καθώς επίσης και η αναβάθμιση του φωτισμού με φωτιστικά led για καλύτερο φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας

Previous Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία