Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην τοπική κοινότητα Ταρσινών- Έναρξη εργασιών κατασκευής νέου οχετού ομβρίων στην τοπική κοινότητα Ταρσινών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

                                                                                                                     ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  5-8-2019

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  •    Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης στην τοπική κοινότητα Ταρσινών για την αποκατάσταση και την διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής οδού από τις καταστροφικές πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

  •  Έναρξη εργασιών κατασκευής νέου οχετού ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην τοπική κοινότητα Ταρσινών με στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact