ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

                                                                                                                     ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  5-8-2019

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  •    Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τοιχείου αντιστήριξης στην τοπική κοινότητα Ταρσινών για την αποκατάσταση και την διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής οδού από τις καταστροφικές πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

  •  Έναρξη εργασιών κατασκευής νέου οχετού ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην τοπική κοινότητα Ταρσινών με στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων